Jord

  • För att få till en återkommande och flerårig blomning bör du plantera dina lökar i jord som är näringsrik och väldränerad men inte för torr. Jag rekommenderar särskilt att du bevakar fuktigheten i jorden om du sätter lökarna under träd, eftersom träd drar upp mycket vatten. Om jordmånen är väldigt blöt, som exempelvis med lerjord, så se först till att förbättra vattenhållningen. Detta kan du göra genom att tillsätta kompostjord, förbättra dräneringen och genom att blanda in en lite mer storkornig sand. Sanden gör så att regnet kan rinna undan och sjunka snabbare.

Sol eller skugga?

  • De flesta blomsterlökar (som tulpaner och påskliljor) frodas i både sol och skugga. Efter flera dagar i starkt solsken kan dock en del av de intensiva färgerna tappa lyster. På normala, halvsoliga odlingsplatser får merparten av sorterna en mer framstående och skarp färg under blomningen.

Flerårig blomning hos blomsterlökar?

  • Om du skulle vilja behålla lökarna till nästa år så lönar det sig att skaffa tillräckliga kvantiteter. Se till att ta bort fröställningar efter blomning och låt plantorna bli kvar i marken ända till dess att blasten vissnat av sig själv, så att lökarna kan fortsätta att växa så länge som möjligt. Den här tillväxtperioden behövs för att plantan ska kunna lagra tillräckligt mycket näring. Gräv upp lökarna och förvara dem på en torr och välventilerad plats till nästa planteringssäsong.

Växtrotation

  • Tänk också på att det är bäst att inte plantera samma sorts lökar på samma plats, två år i följd. Växtrotation ger en hälsosammare jordmån – plantera därför påskliljor där tulpanerna stod förra året, och vice versa.

Ekologisk gödning

  • Sist men inte minst hjälper det att berika trädgårdsjorden regelbundet med en bra, giftfri kompostjord. Genom att göra det ser du till att få en jordmån med bättre hälsa och större odlingskapacitet.