Med en sundare jord som passion

Makarna Huiberts är blomsterlöksodlare sedan mer än 40 år tillbaka. För 6 år sedan fann de sig dock i ett vägskäl. Deras jord var då så utarmad att de var tvungna att ta ett avgörande beslut – skulle de tillföra ännu mer kemiska ämnen eller göra en tvärvändning och sadla om till ekologisk odling? För trebarnsföräldrarna var valet både svårt och självklart, på en och samma gång.

I Holland produceras det varje år omkring 8,5 miljarder krokusar, narcisser, liljor, hyacinter, gladiolus och, inte minst, tulpaner. För att hålla oönskade insekts- och ogräsangrepp borta från de praktfulla skönheterna, besprutar man emellertid varje odlingshektar med upp till 125 kg(*) bekämpningsmedel - det är sex gånger mer än inom någon annan typ av jordbruk i Nederländerna. Dessa kemikalier tar död på allt liv i jorden, utan urskiljning.

I Sint Maartensbrug nära Amsterdam, blev John och Johanna Huiberts varse det sorgliga tillståndet i jorden. "Efter 30 års odling av blomsterlökar var vårt fält var så dränerat att vi knappt kunde hitta en daggmask när vi grävde. För att kunna fortsätta odla blomsterlökar var vi tvungna att använda allt mer kemikalier. Detta var inte bara ekonomiskt kostsamt, utan i våra ögon inte heller en hållbar väg framåt."

En mödosam förändring
För att konvertera produktionen till ett ekologiskt jordbruk var familjen tvungen att investera alla sina besparingar under två års tid. "Att delta i en kurs om ‘den levande jorden’ var det första steget som jag tog”, säger John Huiberts. “Där upptäckte jag naturens kraft. Jorden är som en gruva där flitiga, små mikroorganismer arbetar för att ge jorden dess goda struktur. I gengäld måste de små markarbetarna tas om hand. Kemikalier, däremot, dödar dem.”

                                                         

"Det är därför vi numera använder kompostjord baserad på vete, raps, havre, klöver och restavfall från lökodlingen. Vi sprutar även med en egentillverkad alglösning." Paret Huiberts avstår också från djupare plöjning. "Varje jordlager har sitt eget ekosystem – bestående av maskar, encelliga organismer och mikroorganismer, och när jorden plöjs upp skapar det stor förvirring i detta mikrokosmos." Efter att blomsterlökarna skördas sås en mix av elva olika växtsorter, för gröngödsling. Via sina rötter avger varje växt ämnen som tjänar som näring för mikrolivet i jorden. Höga, skuggande ogräs, som kirskål, tar paret bort för hand – rad för rad. "När vi undersöker vår jord under mikroskopet idag, kryllar det av miljarder med mikroorganismer. Fascinerande." Numera verkar makarna Huiberts i samklang med naturen. "Vi låter våra barn få ärva en sundare jord, så att också de kan ha en framtid som blomsterlöksodlare. Våra lökar är en gåva från naturen. "

„Våra blomsterlökar är friska, livskraftiga och vackra.“ John Huiberts