Vad menar vi med vårt namn? ‘Natural’ – det naturliga – är av största vikt för oss. Det är ett begrepp som omfattar den natur som idag är vår och samtidigt också våra barns framtid. Finns det något viktigare?
Idag är vi allt fler som gör medvetna och hållbara val. Det ser man inte bara i valet av vilken mat vi vill stoppa i oss, det syns även i en ökad efterfrågan på eko-kläder och bränslesnåla fordon, samt i samägande av bilar och annat. Många oroar sig över den egna hälsan och för framtida miljöpåverkan, och anpassar sitt köpbeteende därefter. Bio- och ekoprodukter är här för att stanna och efterfrågas numera av en betydande och stadigt växande skara världen över. 

Här hos Natural Bulbs samarbetar vi med en mindre grupp ekologiska odlare. När vi för flera år sedan startade upp vår webbsida kunde vi erbjuda ett begränsat utbud av ekologiska blomsterlökar. Idag levereras våra blomsterlökar direkt från de utvalda odlarna och vi adderar odlare i takt med att de växlar från konventionell till ekologisk odling.

Med hjälp av dina val kan vi återföra 100% naturliga blomsterlökar till jorden, en investering i vår miljö!

När du står med leveransen av blomsterlökar i handen – i precis rätt tid för att plantera dem, det är då som det verkliga äventyret börjar. Gör en grop, släpp i löken och låt sedan naturen göra sitt! Det är garanterat 100% lycka när de första knopparna dyker upp nästa vår, eller kanske redan till sommaren. Det lovar vi.

Med de vårblommande lökarna får din trädgård en riktig kickstart. Blomsterlökarna leder vägen för våren och snart har de där trista, grå vinterdagarna fallit i glömska! Snart svävar det både bin och fjärilar kring dina blommor, och hjälper till att pollinera och berika världen på ett högst hållbart sätt.